Paradox


Paradox na facebooku

Second End web

http://metalforever.info/

NAŠE MUZIKA NA RÁDIU FAJN ROCK MUSIC

METAL-LINE

www.innocence-music.com

www.alternativatv.cz

Metalový magazín ABYSS Rockmag.cz - rockový portál

Středisko volného času Hodonín

je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje která nabízí využití volného času dětí předškolního a školního věku, mládeže i rodin s dětmi, popřípadě dospělých v zájmových kroužcích, klubech a souborech, které mají stálou členskou základnu a pravidelně se schází ke své činnosti, nebo v dlouhodobých kurzech jejichž program je rozvržen do více než dvou měsíců a to ve třech střediscích.Kromě pravidelné činnosti pořádá SVČ také spoustu akcí, soutěží, přehlídek, otevřených dílen, výukových programů, seminářů a soustředění. Významnou je také prázdninová činnost, která je organizována jak formou příměstských táborů, tak táborů pobytových, putovních i sportovních s různým programem. Například také tábory u moře v Chorvatsku a Itálii. Všechny tyto činnosti jsou soustředěny na čtyři pracoviště.Hlavní působiště získalo středisko díky velké pomoci města Hodonína od září 2006 ve druhém patře bývalé základní školy na nám.B.Martinů 5 v Hodoníně Bažantnici. Klub mladých působil na Koupelní ulici a od ledna 2009 se přesunul na budovu MěÚ na Horních valech. Centrum ekologické výchovy pak svoji činnost organizuje v bývalé mateřské škole Červené domky 4/A, vedle nové sportovní haly v Bažantnici. Víkendové akce, školní výlety, sportovní soustředění a tábory jsou organizovány na turistické základně Littner - Bzenec Přívoz.

Cílem SVČ je poskytovat dětem a mladým lidem co možná nejlepší podmínky pro rozvoj jejich zájmů, fantazie, tvůrčích a sportovních aktivit. Zájmovou činností oslovit děti od těch nejmenších, kteří přichází se svými rodiči, až po mladistvé, kteří nechtějí být vedeni "za ručičku" a jsou schopni vytvořit zajímavý program pro sebe i kamarády. Těm nejvíce vyhovuje spontánní a klubová činnost. Dává příležitost všem, na první pohled i netalentovaným dětem, aby si našly uplatnění v oboru, který je zajímá. Snaží se objevovat a rozvíjet jejich schopnosti. Podporuje však i talentované děti a mládež. Podpora se rozrostla v úzkou spolupráci především se sportovním tanečním klubem Classic, jehož úspěchy posledních let jsou jistě známé. Úspěšná spolupráce byla také navázána s klubem karate Šin-mu v jehož středu najdeme i mistryni Evropy, nebo klubem Thajského boxu Hodonín. SVČ pořádá řadu menších i větších akcí a programů, podílíme se na přípravě a organizaci velkých a stěžejních akcí( Den Dětí, Den tance, Den země, Zdravé město, Veletrh sociálních služeb, Hry bez hranic, atd.) ve spolupráci s městem Hodonín a dalšími organizacemi a také akce na celostátní i mezinárodní úrovni.

Copyright © 2012 Studio Paradox, Všechna práva vyhrazena. webdesign: Radek Miklica