Paradox

Studiová realita:

Aranžmá
Studio
Příprava před nahráváním
Elektrofonická kytara a baskytara
Bicí nástroje
Časový rozvrh
Dotáčení dalších nástrojů a hlasů
Vokály
Psychické záležitosti aneb Hudba je radost
Mixáž nahrávky (Mixdown)
Studiový poslech
Komunikace

Aranžmá

 1. Dobrá hudba v sobě skrývá řadu dynamických kontrastů. Posluchače jistě upoutá víc než zvuková stěna, sestavená z nástrojů a vokálů soupeřících o první příčku na pozici indikátoru hlasitosti.
 2. Obrovská paleta kontrastů v hudbě souvisí nejen s dynamikou, ale i s barvou a prostorem jednotlivých nástrojů. Snažte se zabránit tomu, aby veškeré volná místa ve skladbě byla ucpána drženými akordy se syntezátorů a kytar. Dejte nahrávce šanci, aby dýchala.
 3. Dobře napsanou skladbu je ve studiu možné zpracovat dvojím způsobem: dobře a špatně. Naproti tomu bude hudební blábol či špatně zaranžovaná nahrávka znít vždycky špatně.
 4. Co zní dobře naživo, nemusí znít dobře na nahrávce.
 5. U skladeb, které máte v úmyslu natáčet, si udělejte co nejvíce práce doma. Až budete mít pocit, že jsou všechny noty na svém místě, natočte si pro vlastní informaci ve zkušebně kazetu. Poté, co kriticky zhodnotíte souhru a ladění, většinou začínáte znovu.
 6. Pro dobrou čitelnost zvuků v nahrávce platí jedna důležitá zásada: současně znějící nástroje by se měli pohybovat v co nejodlišnějších frekvenčních pásmech, aby se jednotlivé hudební party nepletli do sebe a nahrávka zněla co nejvyrovnaněji.
 7. Mnoho sólistů si vymýšlí svá sóla bez jediné pauzy - domnívají se, že ticho do hudby nepatří. Zřetelné oddělení jednotlivých frází však může pomoci výstavbě jejich sól a následujícímu propojení hudebních částí.
 8. Bývá běžnou praxí, že jsou hudebníci opojeni možnostmi studia a počnou si do zbývajících stop vymýšlet různé party, zdvojování, ztrojování riffů, sól a celkově překrývají zdravé jádro skladby. Narychlo se začne vymýšlet různé vokály a plochy syntezátorů. Ničí se tím dynamický kontrast a paradoxně dosahují opaku zamýšleného.
 9. Buďte nemilosrdní při zkracování dlouhých úvodů, nudných sól. Kratší a nápaditější skladby vyzní lépe, mají spád a "tah na bránu".
 10. Násilně přerušený či rozsypaný konec skladby může být též na škodu. Snesitelnější je klasický FADEOUT. Opět platí úměra, že i to by se nemělo opakovat v každé skladbě CD...
 11. Snaha o napodobení klasických hudebních nástrojů (pozouny, trubky, smyčce,...) může být kontraproduktivní, zvláště při nešikovném aranžmá nebo použitím levných zvukových modulů. I když se jedná o špičkové vzorky, může se stát, že v kombinaci s jinými nástroji bude znít jako nepovedená napodobenina.
 12. Často se stává, že vzorek na klávesách zní sám o sobě impozantně, ale nespojí se s nahrávkou. V tom případě se vyplatí méně nápadné zvuky.
 13. Při vícehlasých vokálech je mnohdy lepší vyhledat odborníka a tím se vyhnete ztrátě času a nervů. Velké intervalové skoky a neznalost harmonií přidělalo mnohým hudebníků zbytečné starosti. Nesnažte se o vokál v maximálním rozsahu, mějte vždy jistou rezervu. Půl tónu nahoru i dolů.
 14. Nejlépe posoudí Vaši skladbu ti, kteří se nepodíleli na jejím vzniku. Neberte jejich názory příliš osobně a na lehkou váhu.

Studio

 1. Nikdy se při výběru studia nerozhodujte na základě vybavení, kterým studio disponuje, ale dle toho, jak zvukový mistr dokáže toto zařízení využít
 2. Nahrávání hudby je tvůrčí proces a proto se ujistěte, že ve studiu panuje dobrá atmosféra, zaujetí pro věc a pracovní pohoda.
 3. Ujasněte si s majitelem studia způsob a termín platby. Pokud bude chtít majitel dopředu jistou zálohu, klidně mu ji dejte - prokážete svoji solidnost a čestné úmysly. Všechny tyto dohody přispívají k lepším výkonům a klidu při práci.
 4. Pokud budete mít zvláštní požadavky, opět je dobré vše dopředu prokonzultovat - seriózní studia Vám jistě vyhoví.

Příprava před nahráváním

 1. Před odjezdem do studia se přesvědčte, zda máte dostatek paliček, trsátek, náhradních strun a raději si sebou vezměte i náhradní blány k bubnům a elektronky do zesilovačů. Vyvarujete se zbytečným nepříjemnostem.
 2. Pozor na zákony schválnosti - vše, co dosud fungovalo, nemusí zrovna, když to nejvíc potřebujete!
 3. Vezměte si sebou papuče, pohodlné oblečení a hygienické potřeby.
 4. Po příjezdu vybalte své nástroje z futrálů, aby se mohly přizpůsobit teplotě v místnosti. Studio není nafukovací, vše nepotřebné (prázdné obaly, spacáky, kufry, domácí zvířata a milenky) ponechte v autech.
 5. Do studia si přivezte okopírované texty všech písní - umožní to všem přítomným lepší orientaci a možnost dělání si různých poznámek v průběhu prací.
 6. Vemte sebou sepsané všechny tempa skladeb.

Elektrofonická kytara a baskytara

 1. Mějte nové struny, staré nedrží ladění a nemají patřičný zvuk! Budete-li osazovat nástroj novými strunami, učiňte tak den, dva před příjezdem. Při navíjení struny na kolík, ponechte minimálně několik závitů, ne jeden! .
 2. Po ukončení hry je důležité struny očistit - odstraní se pot, nečistoty a prodlouží se životnost.
 3. Budete-li používat vlastní kabely, přineste si jen osvědčené a kvalitní značky.
 4. Máte-li možnost vzít si do studia více než jednu kytaru, udělejte to (tvrdší struny na doprovod, měkčí na sóla).

Bicí nástroje

 1. Blány na bubnech ztrácí opotřebováním zvuk. Nadměrně pomačkaný povrch má za následek ztrátu přirozeného doznívání a vznik disharmonických zvuků, vzhledem k nerovnoměrnému vypětí.
 2. Zkontrolujte všechny mechanické části (šrouby, vrzající pedál, atd.).
 3. Dobrý zvuk se nedá získat při opatrné a mdlé hře!!
 4. K dosažení dobrého zvuku bicích je velmi důležité správné sejmutí malého a velkého bubnu. I když se Vám bude zdát ozvučování bicí soupravy zdlouhavé a nudné, zkuste zvukaři vyhovět ve všem, oč Vás požádá.
 5. Nezapomeňte, že od toho, co slyšíte normálně, se může zvuk ve studiu Vaší soupravy lišit, je dobré poslechnout si názor producenta, zvukaře i svých spoluhráčů.
 6. Pro rockovou hudbu je vhodnější palice z tvrdšího materiálu, než je plsť nebo korek.
 7. Na malém bubnu je velmi důležité strunění - tento problém odpadá při zakoupení kvalitního modelu nebo v možnosti zapůjčení bubínku (kamarád nebo za úplatu od movitějšího majitele).

Časový rozvrh

 1. Naplánujte si natáčení s dostatečnou časovou rezervou, aby Vás "netlačil čas"! Časový tlak pak nutí dělat kompromisní řešení, které Vaší nahrávce nemusí prospět.
 2. Z časového hlediska je lepší dokončit nejprve všechny základy (bicí, basa, někdy i doprovod - kytara, klavír) a teprve potom dotáčet nástroje či hlasy do jednotlivých skladeb. I zde je nejlépe nahrát např. nejprve sóla do všech skladeb, potom třeba všechny party dechových nástrojů, sborových vokálů atd.
 3. Neplánujte si jeden den na natočení nereálného množství skladeb. Zvlášť ne první den natáčení, kdy se většinou nastavuje zvuk bicích a ostatních nástrojů hrajících do základních stop.
 4. Klasicky snímané bicí nástroje zabírají ve studiu nejenom značné množství stop, ale i jejich zpracování je poměrně náročné na čas.
 5. Mezi natáčení a mixáž je vhodné vložit nějaký den pauzu. Vznikne odstup, který je velmi důležitý, nehledě na sluchovou i duševní únavu. Prostě - ODPOČINEK!

Dotáčení dalších nástrojů a hlasů

 1. Nepřetáčejte zbytečně v záznamu dobrá místa, pokud to není skutečně nutné (dobrý zvukový mistr dokáže vyměnit špatný tón, slovo). Opakovaným poslechem stejného místa dochází ke ztrátě invence.
 2. Uděláte-li chybu, nepřestávejte hrát, dokud Vás nezastaví hudební režisér nebo zvukový mistr. Je lepší opravit malou chybku než pořád dokola točit jednu frázi, ubývá totiž napětí a citu v provedení.

Vokály

 1. Na živém vystoupení zpíváte v těsné blízkosti u mikrofonu (několik cm), studiu je tato vzdálenost různá, zvukový mistr Vám vše upřesní.
 2. Při zpívání zaujměte vzpřímenou pozici - bude se Vám lépe dýchat a zlepší se Váš hlasový projev.
 3. Používáte-li texty, nastavte si stojan tak, abyste nemuseli natáčet polohu hlavy od mikrofonu. Změní se tím nejen úroveň hlasitosti, ale i barva vašeho hlasu.
 4. Dva průměrné hlasy se mohou pojit ve sborech lépe než dva špičkoví zpěváci - viz zvukové barvy u syntezátorů.

Psychické záležitosti
aneb Hudba je radost

 1. Při nahrávání se uvolněte a snažte se vžít do situace, na kterou jste zvyklí (hraní v klubu, na večírku nebo pod okny své milé :-)). Nemusíte se moc soustředit, přemotivovanost může být škodlivá.
 2. Uvědomte si,že jste ve studiu a že můžete kdykoliv opravit nedostatky.
 3. Nebojte se zeptat pana zvukaře na cokoli. Jistě Vám v rámci možností vše vysvětlí. POZOR!!! Zvukový mistr ale není od toho, aby Vám vysvětloval a popisoval, co právě dělá!
 4. Neberte do studia své přátele a známé - odvádějí pozornost od práce - nezapomeňte, že čas ve studiu platíte Vy!
 5. Všichni jsou na jedné lodi, nahrávací tým, hudební skupina, všichni směřují k jednomu cíli a to je, dobrá nahrávka!
 6. Nesnažte se působit příliš světácky, to že jste borec se ukáže až po nahrávání nebo na koncertě. Pracujeme - "nevytahujeme si trička:-)!
 7. Neptejte se zvukařů na to, jak se jim líbí Vaše hudba, mnohdy je tímto uvedete do rozpaků. Když budou chtít, řeknou Vám to sami.
 8. Vymýšlejte si jen takové party, na které máte a které jste schopni zahrát a zazpívat. V hudebním studiu neplatí, že když to nejde silou, půjde to ještě větší silou:-)!
 9. Naučte se používat metronom, někdy je jeho využití nevyhnutelné.
 10. Ve studiu může na amatérského zpěváka přijít hlasová indispozice - většinou je to psychické povahy. V tom případě Vám vitamíny a jiné povzbuzovadla nepomohou. Mějte víru ve vlastní schopnosti a hlavně - Chce to klid:-)!
 11. Alkohol OK, ale POZOR
  Znesnadňuje výslovnost
  Zpomaluje reakční dobu
  Zhoršuje přesnost hraní
  Snižuje soustředění
  Vyvolává nepředvídatelné akce!!!!
 12. Pokud se ve studiu někomu z kapely nedaří a nezbývá než povolat profesionálního hráče, nevěšte hlavu, každý den není posvícení a jde o to, aby nahrávka splnila Vaše očekávání.
 13. Nejlépe je si s nahrávacím týmem od začátku tykat, v mezích slušnosti to pomáhá k hladší komunikaci.
 14. U drahého studiového zařízení se nesvačí, nepije a nekouří. Ani to radši nezkoušejte!

Mixáž nahrávky (Mixdown)

 1. Mixáž je náročná psychická práce. Odbíhání od tématu, srandičky, žvanění si nechte na doma. Uvědomte si, že dobrou mixáží se dá mnohé výrazně zlepšit a naopak!
 2. Při této operaci je vhodné, aby byl zastoupen jen kapelník (skladatel) a producent. Ostatní spoluhráči by je měli informovat o svých požadavcích a v rámci vzájemné důvěry věřit, že tyto budou splněny. Mix je záležitostí kompromisů. jistě znáte situaci, kdy basák chce více basy, kytarista více kytary atd. V tomto místě doporučuji si najmout producenta, který má tyto věci na starosti.
 3. Zapomeňte na osobní ambice - jde o celek. Nevnímejte pouze svůj hvězdný výkon, ale snažte se o celkový pohled na věc.

Studiový poslech

 1. Studiový poslech má za úkol co nejvěrnější přenos zvuku - nezaměňovat s domácím hi-fi (ty se většinou snaží o co nejbombastičtější reprodukci).

Komunikace

 1. Při dorozumívání je důležitá kázeň, přátelé nemají naplno své milované Marshally a bubeník nemlátí do blan. V tomto případě si buďte jistí, že Vás zvukař rozhodně neuslyší.
 2. Netlachejte zbytečně - pokuste se být konkrétní a Vaše připomínky by se měli týkat skladby, kterou nahráváte, či zda chcete změnit nastavení hlasitosti nástrojů ve sluchátkách.
 3. Buďte připraveni na jistou tvrdou přímost ze strany personálu k Vaším výkonům - není nic horšího, než když se po odehrání náročného partu ozývá ze sluchátek zlověstné ticho. Tedy komunikujte a neberte připomínky osobně. Technický personál je tu proto, aby Vám pomohl zrealizovat Vaše představy.
Těšíme se na spolupráci a zlomte vaz!

Text ke stažení ve formátu doc.

Na začátek

Copyright © 2012 Studio Paradox, Všechna práva vyhrazena. webdesign: Radek Miklica